Language: 简体中文 English
Home > Committee

Committee

Honorary Chairmen

Ruiyu Yin (Chinese Academy of Engineering / Central Iron and Steel Research Institute)

Shourogn Zhang (Chinese Academy of Engineering / China BaoWu Steel Group Corporation Limited)


Conference Chairman

Xinhua Wang (HBIS Handan Iron & Steel Group Co., Ltd.)


Organizing Committee

Chairman:

Xinjiang Wang (The Chinese Society for Metals)


Vice Chairmen:

Jinsong Meng (Ansteel Group Corporation Limited)

Jixin Zou (China BaoWu Steel Group Corporation Limited)

Chenguang Bai (Chongqing University)

Xindong Wang (HBIS Group Co., Ltd.)

Guorui Han (Capital Engineering & Research Incorporation Ltd.)

Minge Zhao (Shougang Group)

Xinping Mao (University of Science and Technology Beijing)


Members:

Ziping Ren, Jianwei Zhu, Xiangwei Liao (Ansteel Group)

Hongming Long, Jialong Yang (Anhui University)

Tianjun Yang, Jianliang Zhang, Anjun Xu (University of Science and Technology Beijing)

Lijie Guo (Beijing General Research Institute of Mining &Metallurgy)

Xuewei Lyu (Chongqing University)

Miaoyong Zhu, Zhouhua Jiang (Northeastern University)

Jiaqing Zeng, Xiuping Li (Central Iron & Steel Research Institute)

Jianxin Li, Hongqiang Liu (HBIS Group)

Lianyuan Iron & Steel Co., Ltd of Hunan Valin

Jian Zhang (Magang Group)

Han Ma (Shagang Group)

Zhongming Ren, Jian Yang (Shanghai University)

Fuming Zhang, Guosen Zhu, Zhihong Tian (Shougang Group)

Jianmin Li (Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd.)

Lifeng Zhang (Yanshan University)

Lejun Zhou (Central South University)

Yiyu Zheng, Zhaoping Chen (China Baowu Steel Group)

Jianning Cao (MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited)

Xiaohong Xu (CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.)Secretary General

Wanlin Wang (Central South University)

Qing Song (The Chinese Society for Metals)